Desenvolupadors
Dos desenvolupadors davant d'un ordinador. © Laura Guerrero

La Generalitat destina tres milions a facilitar la transferència tecnològica

Un total de 21 centres universitaris es beneficiaran d'aquest ajut, que finançarà projectes d'R+D amb 160.000 euros

La transferència del coneixement que es genera a les universitats a la indústria és una de les assignatures pendents del sistema de recerca català. Trobar una aplicació comercial a les tecnologies que es poden idear en un laboratori és un procés complicat, com també ho és que les companyies guanyin competitivitat incorporant noves innovacions.

Per facilitar-ho, la Generalitat, a través d’Acció, destinarà gairebé tres milions d’euros en ajuts directes a 21 projectes de recerca i desenvolupament (R+D) centrats en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la biotecnologia, la fotònica, la manufactura, els nous materials o la nanotecnologia. En concret, cada grup universitari rebrà fins a 160.000 euros per treballar conjuntament amb una empresa durant tres anys.

“És clau dissenyar actuacions per fomentar la col·laboració entre entitats de recerca i empreses, facilitant així la transferència de coneixement tecnològic diferencial cap al mercat, amb l’objectiu que l’ecosistema d’innovació català estigui molt més integrat, amb la creació de coneixement i la seva aplicació empresarial cada cop més connectats”, explica el conseller delegat d’Acció, Joan Romero. “La tecnologia juga un paper cada cop més important en la competitivitat de les empreses, que necessiten incorporar-la de la forma més ràpida possible”, afegeix.

En aquesta convocatòria hi podran participar grups de recerca de la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la xarxa CERCA i el CSIC.

Tots els centres han de comptar amb l’acreditació Tecnio que atorga Acció per poder beneficiar-se de l’ajut. Aquest segell identifica els desenvolupadors públics de tecnologia a Catalunya per a les empreses. Actualment, hi ha 58 grups que el tenen. Entre els anys 2016 i 2019, els centres que comptaven amb l’acreditació Tecnio van obtenir 300 milions d’euros d’ingressos totals i 90 en contractes d’R+D amb empreses. Alhora, de la seva recerca aplicada en van sorgir 61 patents transferides i es van crear 17 spin-offs.