Recollida d'una mostra per a un test d'antígens.

Foment i Banc Santander faran test d’antígens als treballadors essencials

L’objectiu d'aquest acord, on també participa la Generalitat, és facilitar la ràpida identificació i l’aïllament dels contactes estrets d'infectats per coronavirus. La realització d'aquestes proves ràpides dóna cobertura a una forquilla d’entre 1.500 i 1.800 treballadors.

Foment del Treball i Banc Santander s’han aliat per impulsar el Pla de detecció mitjançant tests d’antígens ràpids, un projecte de col·laboració publicoprivada que vol facilitar l’arribada dels tests d’antígens el nombre més gran possible de treballadors essencials i del tercer sector. L’objectiu és facilitar la ràpida identificació i l’aïllament dels contactes estrets. En el pla DetecTAR també hi participa la Generalitat.

Concretament, es prioritza la realització de les proves a personal d’empreses del sector carni, inclosos els escorxadors, i als treballadors que presten serveis de cures i atenció domiciliària a població de risc. La realització d’aquestes proves ràpides pot donar cobertura a una forquilla compresa entre els 1.500 i 1.800 treballadors.

Perquè puguin ser tinguts en compte pel sistema públic de Salut, els tests d’antígens han de tenir una sensibilitat superior al 90% i una especificitat superior al 98% durant els primers set dies de símptomes de la malaltia per poder utilitzar-los en persones amb símptomes.

Gràcies a l’acord entre Foment de Treball i el Departament de Salut, s’han mobilitzat les proves ràpides necessàries per al desenvolupament del projecte.

Col·laboració amb ACRA i FECIC

Per arribar als treballadors que proporcionen cures, es disposa de la col·laboració de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). L’ACRA agrupa el 70% d’empreses i entitats del sector d’atenció a la gent gran.

Per als treballadors del sector carni, es disposa de la col·laboració de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC). L’organització empresarial representa els interessos de les empreses del sector carni a nivell nacional.

Tant l’ACRA com la FECIC han facilitat una llista de les pimes amb centres de treball a Catalunya que operen en aquests sectors, respectivament.

La prova la realitza QuirónPrevención

QuirónPrevención s’encarregarà de recollir les mostres, amb professionals sanitaris degudament acreditats en l’extensa xarxa de centres i delegacions que té a Catalunya, cobrint tota l’extensió geogràfica del projecte. Els treballadors hauran de desplaçar-se al centre de QuirónPrevención més proper al lloc de treball o de residència.