Edifici corporatiu de FIATC a la Diagonal.

FIATC augmenta un 6,15% el volum de primes, que frega els 800 milions

L'asseguradora amb seu a Barcelona creix per sobre de la mitjana del sector gràcies a la bona evolució de les assegurances d'automòbils i de responsabilitat civil, que avancen a doble dígit

FIATC Seguros ha tancat l’exercici del 2021 amb un volum d’ingressos per primes de 772,86 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 6,15% respecte de l’any anterior, superior a l’alça comptabilitzada el 2020 (+5,46%). De nou, la companyia presidida per Joan Castells ha aconseguit créixer per sobre de la mitjana del sector, que se situa al 5%. L’asseguradora barcelonina ha obtingut un benefici net de 15,46 milions, xifra que s’eleva a 17,43 milions en termes de grup consolidat, és a dir, tenint en compte les seves filials.

Els 772,86 milions en primes situen FIATC entre les 18 primeres entitats d’assegurances de no vida a Espanya i la segona mútua d’assegurances. D’aquesta xifra, 290,99 milions corresponen a l’àrea de vida i decessos i 481,86 milions a la de no vida, amb  un increment de volum de negoci del 4,66% i del 7,07%, respectivament.

La firma ha crescut especialment en la comercialització d’assegurances d’automòbils (+16,78%), responsabilitat civil (+15,24%) i transports (+11,28%). També han registrat un bon comportament els rams d’assistència (+8,67%), decessos (8,27%) i industrials (7,03%).

En paral·lel, les pòlisses de vida han crescut un 4,47% i ara tenen un pes total de 35,67% dins la cartera del grup assegurador. L’altre 64% de pòlisses corresponents als rams de no vida se segmenten en quatre grans blocs: assegurances de salut (22,45% del total), automòbils (16,79%), multirisc (13,95%) i diversos (11,13%).

“L’any 2021 es podria considerar com un exercici de transició en què, malgrat que l’activitat econòmica ha aconseguit una forta recuperació, no ha aconseguit situar-se en nivells anteriors a la pandèmia”, assenyala l’asseguradora a la seva memòria corporativa.

Segons l’entitat, els fons propis s’han vist incrementats en 26,26 milions d’euros el darrer any i ara la ràtio de solvència puja al 227,97%. A efectes de la normativa sectorial Solvència II, els fons propis computables de la mútua s’eleven a 463 milions d’euros.

En paral·lel al negoci assegurador, el Grup FIATC és el propietari de la Clínica Diagonal —a Esplugues de Llobregat— i posseeix residències per a gent gran a Cornellà, Sant Cugat i Mollet del Vallès, entre altres negocis.