A l'empresa gironina Telwesa s'ha provat el projecte de la investigadora Raquel Garcia Pacheco.

Economia circular per allargar la vida útil dels filtres de les dessaladores

L'empresa gironina Telwesa prova un projecte per reciclar les membranes que utilitza per al tractament de l'aigua gràcies al suport del programa Tecniospring d'Acció, que fomenta la contractació d'investigadors a centres tecnològics i companyies per fer arribar les seves innovacions al mercat. Anualment, es llencen més d’un milió d'aquest tipus de filtres als abocadors i les incineradores de tot el món.

Les dificultats per fer arribar a la indústria les innovacions que ideen els investigadors en els laboratoris són un dels grans obstacles que pateix la recerca. El programa Tecniospring d’Acció, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement, busca superar aquesta bretxa fomentant la incorporació de talent investigador a empreses i centres tecnològics, amb el finançament del 100% de la seva contractació.

Aquest programa ha donat suport a la investigadora Raquel Garcia Pacheco i el seu projecte d’economia circular que permet allargar la vida útil dels filtres que hi ha a les dessaladores. Una planta dessaladora de grans dimensions pot tenir fins a un total de 20.000 membranes instal·lades per al tractament d’aigua de mar. L’aigua dessalada que s’obté es destina a múltiples usos, com l’abastiment d’aigua potable i el regadiu. Aquests filtres es renoven cada cinc o deu anys i es llencen directament als abocadors o a les incineradores. En concret, cada any es llencen més d’un milió de filtres a escala global, amb un elevat cost ambiental.

Garcia Pacheco ha desenvolupat una tecnologia que reaprofita les membranes que es fan servir a les dessaladores en els tractaments de potabilització d’aigua i les destina a altres plantes de tractament d’aigües. El reciclatge d’aquestes membranes permet oferir un nou ús per tal que es puguin tornar a utilitzar en altres instal·lacions més petites, dedicades a la producció d’aigua per al reg, processos industrials i tractaments d’aigües residuals.

“Som capaços de regenerar les membranes sense alterar significativament les seves propietats inicials, però també les reciclem convertint-les en nous productes”, explica Garcia Pacheco. Sobre els nous filtres reciclats, la investigadora assenyala que segueixen separant els virus i les bacteris i, en funció del tipus de producte reciclat, també són capaços de seguir separant les sals.

El centre tecnològic gironí Lequia va contractar la investigadora l’any 2019 gràcies a aquest ajut d’Acció per desenvolupar conjuntament el seu projecte. En el primer any del projecte, la investigadora ha treballat a Austràlia, a la University of New South Wales, on ha desenvolupat un nou sistema de porta-membranes reciclades.

En el segon any, ja al centre Lequia de la Universitat de Girona, la invenció de Garcia Pacheco ha pogut tenir una aplicació industrial a l’empresa Telwesa, gràcies a la donació de membranes usades per part de Sacyr Agua i al suport d’Imdea Agua per a les proves inicials de laboratori. “Amb Telwesa hem provat les membranes regenerades en les seves instal·lacions per tractar aigües residuals d’abocador”, exposa Garcia Pacheco. “La meitat de la instal·lació ha estat funcionant amb aquest tipus de membranes durant un any i la producció d’aigua i la seva qualitat ha estat similar a la de les membranes comercials”, remarca.  De cara al futur, Garcia Pacheco i el centre Lequia preveuen la posada en marxa d’una spin-off que doni continuïtat al projecte inicial, que ja compta amb una sol·licitud de patent europea.

Els filtres reciclats amb la tecnologia de Garcia Pacheco s’han pogut utilitzar a l’empresa Telwesa, gràcies a la donació de membranes usades per part de Sacyr Agua.