Demetrio Carceller, president de Damm.

Damm obté un crèdit verd de 200 milions

Banc Sabadell, CaixaBank, Santander i BBVA finançaran al grup amb unes condicions vinculades a l'acompliment dels objectius de sostenibilitat i reducció de l'impacte ambiental que s'ha marcat l'empresa

Damm ha negociat amb la banca els seus primers crèdits verds o sota els denominats criteris de finançament sostenible ESG (Environmental, Social and Governance). El grup cerveser ha signat amb Banc Sabadell, CaixaBank, Santander i BBVA línies de finançament que sumen un import de 200 milions d’euros i que permeten renovar la seva estructura de passiu, a més de vincular-la a l’acompliment de determinats criteris de sostenibilitat.

Així, els tipus d’interès i la disponibilitat d’aquests recursos bancaris estaran lligats a la consecució de certs objectius que contribueixin a minimitzar l’impacte ambiental de l’activitat del grup i a l’acompliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l’ONU. La reducció del pes dels residus no valoritzables generats cada any en funció dels hectolitres produïts i l’increment de la producció d’energia verda per a autoconsum des dels centres de producció de la companyia seran dos dels paràmetres que condicionen aquest finançament.

Segons el grup presidit per Demetrio Carceller, Damm és actualment la cervesera nacional amb major capacitat de generació d’energia per a autoconsum. Les inversions realitzades durant els últims anys han permès a la companyia disposar d’instal·lacions solars d’autoconsum a les seves fàbriques i impulsar un innovador projecte de generació d’energia elèctrica per al seu autoconsum a partir del biogàs generat durant la depuració d’aigües residuals.

Tags from the story