Desenvolupadors
Dos desenvolupadors davant d'un ordinador. © Laura Guerrero

Catalunya posa el focus en l’accés de les pimes als contractes públics internacionals

Acció liderarà un projecte europeu per ajudar a 600 petites i mitjanes empreses a participar en convocatòries a altres països. Durarà tres anys i facilitarà entrar en mercats com Xile, Colòmbia, Noruega, Sèrbia, Japó i Vietnam.

Tot i que l’economia està gairebé absolutament dominada per les petites i mitjanes empreses, la seva capacitat per accedir a grans contractes públics moltes vegades es veu limitada. La magnitud de les convocatòries, la complexitat dels tràmits que s’han de complir per accedir-hi o la no adaptació dels requisits a les seves característiques acaben impossibilitant que participin en licitacions de la mateixa manera que ho fan les grans empreses.

D’aquesta manera, el 99,8% de les empreses que hi ha a Catalunya, que representa el 70% de l’ocupació i el 65% del PIB, segons dades de Pimec, queden fora dels concursos públics, una qüestió que perjudica el seu creixement, ja que l’Administració és l’entitat que més capacitat de contractació té. La patronal afegeix que, només a la ciutat de Barcelona, aquests concursos suposen una despesa de més de 1.100 milions d’euros anuals i generen més de 50.000 contractes.

Tot això es magnifica quan les licitacions públiques són d’abast internacional. Per això, Acció  liderarà un projecte europeu que haurà de facilitar que pimes de tot Europa participin en aquestes convocatòries. Aquesta iniciativa se suma a la finestreta d’atenció integral per identificar contractes públics arreu del món i assessorar les empreses catalanes perquè s’hi presentin amb èxit.

En el marc d’aquest projecte europeu, que durarà tres anys, es treballarà conjuntament amb clústers i altres associacions empresarials per oferir suport en destí, assessorament i formació a més de 600 pimes. Anomenada Goose, la iniciativa té un pressupost de més de mig milió d’euros i està cofinançada per la Unió Europea. A banda d’Acció, que coordina el consorci, també hi participa la Cambra de Comerç i Indústria d’Estònia (ECCI), Flanders Investment & Trade (FIT) i la Cambra de Comerç i Indústria d’Eslovènia (CCIS).

En concret, es treballaran licitacions públiques a Xile, Colòmbia, Noruega, Sèrbia, Japó i Vietnam. El programa està pensat especialment per a pimes dels sectors de l’economia verda, les TIC, les smart cities i l’smart health.

Fases del programa europeu

En una primera fase, que durarà un any, es dissenyarà l’estratègia d’internacionalització. En la segona, s’organitzaran sessions de formació, missions conjuntes a l’estranger, jornades de networking i un servei de mentoratge per tal que consultors locals de cada país assessorin les empreses europees. A més, es crearà una plataforma virtual per compartir oportunitats concretes en aquests països i fomentar que empreses de Catalunya, Flandes, Estònia i Eslovènia es presentin de forma conjunta a les licitacions públiques.