consorci bioboost
Els representants de les empreses que conformen Bioboost, en l'acte de signatura del projecte. Eric Suñol (Inveniam), Verónica Kuchinow (Símbiosy), Oscar Prado (Aeris) i Sergi Chimenos (RocaJunyent).

Bioboost vol arrencar al capital privat 100 milions per fomentar l’economia verda

El consorci, creat per Inveniam, Símbiosy, Aeris Tecnologies Ambientals i RocaJunyent i finançat per la CE, cerca projectes que posin en valor residus naturals desaprofitats per fomentar nous negocis i també l'economia circular. Actuarà com a acceleradora del desenvolupament.

Només han passat tres mesos des que es va posar en marxar Bioboost, una acceleradora per acompanyar a les empreses en nous desenvolupaments en el camp de la bioeconomia a Catalunya, i les expectatives prèvies d’aquesta iniciativa ja s’han superat. “En els propers quatre anys, volem atraure projectes de capital privat amb una inversió conjunta de com a mínim 30 milions d’euros. Però creiem que d’aquí a un any tindrem sobre la taula i en estudi un conjunt de propostes de 100 milions euros en recursos per invertir”.

Aquestes previsions les apunta Eric Suñol, soci director d’Inveniam i un dels ideòlegs de Bioboost. La seva companyia és un dels promotors de l’acceleradora, constituïda com a consorci empresarial juntament amb les empreses Símbiosy i Aeris Tecnologías Ambientales i el despatx d’advocats RocaJunyent.

Els quatre actors han unit esforços per acompanyar a d’altres empreses —grans corporacions, pimes i firmes emergents— o entitats que vulguin crear nous productes o serveis aprofitant els recursos biològics dels sectors agrícoles i industrials, com a projectes de valorització energètica o material de residus, i d’economia circular. De fet, tenen en cartera diversos projectes que mostren la rendibilitat suficient com perquè siguin invertits única i exclusivament pel sector privat, sense haver de recórrer a ajudes o subvencions, expliquen els seus impulsors. Però són generalment noves activitats que requereixen un cert temps per implementar-se, per tant, “descartem, d’entrada, poder-nos acollir als fons Next Generation UE”, asseguren.

Bioboost farà l’acompanyament en tot el procés de desenvolupament i implantació dels projectes “perquè per això s’ha creat, per buscar solucions a totes les traves que troben aquests tipus d’iniciatives, des de les normatives, les gestions administratives, el punt de trobada i consens ens tots els stakeholders que són necessaris per fer-los realitat, el finançament, la viabilitat econòmica…”. I és en tots aquests nivells on Bioboost actuarà, conscient que hi ha grans idees que es queden pel camí pels inconvenients que sorgeixen. Fins i tot els socials, “perquè l’acceptació d’aquestes tipus d’actuacions és primordial per assegurar-ne l’èxit”. Un aspecte, aquest, que està millorant amb la presa de consciència sobre el medi ambient i la sostenibilitat que mostren les noves generacions, argumenta Xavier Foz, soci de RocaJunyent i responsable de l’àrea de dret bancari i financer.

La confluència d’interessos farà que col·laborin Inveniam, una firma de serveis d’assessorament financer, consultoria estratègica i suport de finançament públic; Aeris Tecnologías Ambientales, una spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) constituïda per experts del grup de recerca GENOCOV amb la voluntat d’ajudar indústries i entitats públiques a millorar la qualitat ambiental de les emissions; i Símbiosy, una enginyeria especialitzada en economia circular i simbiosi industrial.

Per la seva part, RocaJunyent actuarà de facilitador en la comunicació amb les agències reguladores i organismes públics competents i ajudarà en la cerca de solucions a les eventuals dificultats jurídiques identificades, explica Sergi Chimenos, soci responsable del departament de dret públic de RocaJunyent.

bioboost consorci bioeconomia
Bioboost vol acompanyar a les empreses en el desenvolupament de projectes de reaprofitament dels residus naturals.

La pròpia tipologia dels projectes és el perímetre que dona raó de ser a aquesta iniciativa pensada per al conjunt de Catalunya: projectes que posin en valor residus que no s’estan fent servir per substituir coses que sí que s’utilitzen i que no tenen un cicle circular; és a dir, replicar un procés que sí fa la pròpia natura amb els mateixos residus. Per a la seva labor d’estudi, anàlisi, definició i posada en marxa dels futurs negocis o serveis, el consorci compta amb el finançament de la Comissió Europea (CE) i la dedicació d’una part dels professionals de les empreses impulsores.

Bioboost busca projectes que repliquin el procés de reaprofitament de residus que fa la pròpia natura per si sola

Parlem, doncs, de nous sistemes per generar biocarbó de la biomassa, o per transformar residus ramaders, agroindustrials i llots de depuradores d’aigua, però també part dels residus domèstics, en producció de biogàs i biometà —una alternativa renovable als combustibles fòssils i que, quan s’utilitzen fraccions orgàniques, serveix com a fertilitzants i millores de terra—. Aquests són alguns exemples de què és el que té cabuda a Bioboost.

Amb l’afegitó que “normalment són plantejaments que fins que no posen d’acord a totes les parts que hi ha d’intervenir s’eternitzen i això implica un cost de temps i diners que moltes vegades, sumat a les regulacions existents i canviants, fa que moltes idees quedin en paper mullat”. Especialment si provenen de la pime o l’empresa emergent; “les grans companyies tenen més múscul financer” i poden engegar-los malgrat els terminis. D’aquí el paper “d’acceleradora” que tindrà Bioboost.

La iniciativa vol reduir el temps d’execució dels projectes de bioeconomia i economia circular i solucionar totes les traves que comporta posar-los en marxa

El consorci assumirà tota l’avaluació prèvia de cada projecte (anàlisi tècnica, normativa, definició de negoci, possible recerca de finançament, consens entre les parts implicades…) i es podrà reduir els estàndards de desenvolupament de cinc a tres o dos anys, per exemple, apunta Eric Suñol.

Serà com un claus en mà que pot incloure, fins i tot, la definició del model econòmic que cal per explotar el projecte i perquè tingui sentit per a totes les parts. “La cartera de projectes que tenim ara serà la punta de llança i segur que vindran moltes més empreses a sumar-s’hi, i tot i que la finalitat no sempre ha de ser treure al mercat un producte nou, segur que s’obriran nous nínxols de negoci molt interessants”, concreta Xavier Foz.

Entre els programes marc de recerca i innovació de la UE, Bioboost se suma a altres projectes relacionats amb la bioeconomia i l’economia circular, com el finlandès FlexSNG, el belga BECoop, o els espanyols BeonNAT i WaysTUP!.

Planta Naturgy Lleida
Life Methamorphosis és un exemple de projecte que busca mitigar el canvi climàtic gràcies a l’ús de biometà procedent de plantes de tractament de residus com a combustible per a transport.