La ciutat recupera el turisme després de la pandèmia. ©V. Zambrano

Barcelona es recupera i tanca el 2022 amb 9,7 milions de turistes

Els hotels i habitatges turístics han rebut un volum de visitants equivalent al 81% dels registrats l'any 2019, abans de la pandèmia. La despesa durant l'estada a la ciutat va ser de més de 7.600 milions.

Barcelona va tancar el 2022 amb 9,7 milions de turistes allotjats en hotels i habitatges d’us turístic, un volum equivalent al 81,2% del registrat el 2019, abans de la pandèmia. Aquests visitants han fet 29,8 milions de pernoctacions, un 90,9% en relació amb el 2019.

L’any passat va augmentar l’estada mitjana de nits, fins a les 3,1, un 11,9% més que les 2,7 que es registraven tres anys abans. El turisme internacional representa el 79% dels visitants de l’any passat, però el nacional va créixer un 6,8% respecte el 2019. Els principals mercats emissors han estat Estats Units (802.545) i França (664.972), seguits del Regne Unit (548.277), Itàlia (440.858) i Alemanya (433.972). La Xina, Rússia i Japó segueixen amb una davallada de visitants, informa ACN.

Segons dades d’Institut Nacional d’Estadística (INE) difoses per l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona manté el liderat en l’arribada de turistes internacionals de les principals destinacions urbanes de l’estat, per davant de Madrid, Palma o Sevilla.

El regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha valorat favorablement les dades i ha destacat que “tot i que el primer trimestre de 2022 mostra un escenari encara afectat per la covid-19, el conjunt de les xifres de l’any són molt positives”. En aquest sentit ha dit que Barcelona ha assolit gairebé la plena ocupació dels allotjaments turístics amb menys volum de visitants. “Ens cal consolidar la tendència a una major presència de visitants nacionals, ja que és un perfil que presenta una gran complicitat amb la vida local”, ha apuntat.

En aquest mateix sentit s’ha referit a l’impacte del turisme en el conjunt de l‘economia de la ciutat. “Ha contribuït a consolidar el comerç de proximitat, de forma que l’aportació del turisme és molt important i també ha tingut un impacte decisiu en el sector cultural i els museus que han registrat xifres superiors al 50%, la qual cosa ha ajudat a la seva normalització i recuperació de l’activitat”.

Creix la despesa del turista

Segons es desprèn de l’enquesta de perfil i hàbits dels turistes de l’Observatori del Turisme a Barcelona, la despesa dels visitants durant l’estada a la ciutat l’any 2022, sense comptar el transport d’arribada, va ser de més de 7.600 milions euros, un 9% inferior al 2019 (8.437,5 milions d’euros) i 195,4% superior al 2021 (2.596,5 milions d’euros).

Per altra banda, Marcé ha assegurat que tot i que el mercat de treball del sector turístic va ser un dels més fortament impactats per la pandèmia, ja des de mitjans del 2021 ha presentat de manera sostinguda un comportament més favorable que el conjunt de l’economia. L’afiliació a la Seguretat Social al sector de l’hostaleria a la ciutat a tancament d’any presenta, juntament amb l’àmbit de la informació i les comunicacions, una evolució més favorable que la del conjunt de sectors, un 10,4% enfront del 3,6% del total i es tradueix amb més de 8.000 nous llocs de treball respecte del 2021.

Pel que fa a la contractació, l’any 2022 s’han signat a Barcelona més de 157.000 contractes de treball al sector turístic, el 45,3% dels quals han estat indefinits. La temporalitat ha caigut del 88,4% dels contractes el 2019 al 54,7% el 2022. Així mateix, el 2022 s’ha registrat la taxa d’atur més baixa al sector turístic a Barcelona des de 2007 (-23,5% respecte 2019) amb 6.703 persones en atur, mentre que el 2019 es va tancar amb 8.751 persones aturades.

Amb més, l’enquesta Percepció del Turisme a Barcelona que elabora el Departament d’Estudis d’Opinió de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, evidencia que el turisme es veu com a motor econòmic de la ciutat i s’associa clarament a la recuperació. El 67,1% dels enquestats considera que el turisme és el sector que genera més riquesa i el 66,9% afirma que és més aviat beneficiós per a Barcelona.