66
Emma Cerviño

Emma Cerviño

Des del 2004 treballa com a assessora especialitzada en assumptes de política social i d’ocupació en l’àrea d’estudis i anàlisi d’un organisme d’àmbit estatal. Doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Madrid, màster en Ciències Socials al Centre d'Estudis Avançats en Ciències Socials de l'Institut Juan March i en Estadística Aplicada per al Sector Públic de la Universitat d’Alcalá de Henares. Doctora membre de l’Institut Juan March d’Estudis i Recerca des del 2003 i avaluadora de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). És l'autora de diversos articles de polítiques d’ocupació, pobresa, desigualtat social i pobresa infantil.