remodelacio Fira, habitatges montjuïc
Imatge virtual de les possibles edificacions per a habitatges que es construiran a Montjuïc. ©Ajuntament de Barcelona

Així serà la reforma del recinte firal de Montjuïc, amb 500 habitatges i equipaments

L'Ajuntament de Barcelona vol reduir a la meitat l'espai destinat a usos firals i alliberar superfície per construir habitatge assequible, un CAP, un centre assistencial, una biblioteca, un poliesportiu i destinar un dels actuals pavellons a usos del MNAC

L’Ajuntament de Barcelona, després de realitzar un procés participatiu entre les entitats i veïns del districte de Sants-Montjuïc i amb el consens de Fira de Barcelona, ha presentat una proposta de remodelació dels actuals espais firals de Barcelona, per guanyar superfície i destinar-la a habitatges i equipaments públics.

El consistori vol dur a terme la transformació d’aquesta àrea amb l’horitzó de 2029, coincidint amb el centenari de l’Exposició Internacional de Barcelona​, compactant els espais d’usos firals actuals que podran mantenir la seva activitat, amb una rehabilitació dels edificis històrics, integrant-los a la trama urbana i orientant-los a esdeveniments d’una dimensió petita o mitjana. De fet, l’espai per a ús firal es reduirà a la meitat, de 130.000 metres quadrats a poc més de 70.000 metres quadrats.

Amb la disponibilitat de les superfícies que quedin alliberades, l’Ajuntament vol projectar uns 500 pisos públics assequibles, a l’actual zona del pavelló del Carrer Lleida, que s’enderrocarà, i sis equipaments: un CAP, un centre assistencial per a gent gran, una biblioteca, un espai veïnal, un equipament esportiu i l’ampliació del MNAC en un dels pavellons, probablement al Pavelló Victòria Eugènia. Mentre que la biblioteca s’ubicaria a la Casa de la Premsa, i el Pavelló d’Itàlia es destinaria a equipament esportiu. Respecte al pavelló  d’Alfons XIII, la idea actual és que albergui un hub de l’àmbit cultural i científic. En el cas dels pavellons per sota de l’Avinguda Rius i Taulet, es prioritzaria conservar el Pavelló de Comunicacions i Transport i el de la Metal·lúrgia.

Entre els projectes que començaran a caminar al més aviat possible està la rehabilitació del pavelló d’Itàlia, per transformar-lo en un equipament esportiu municipal, que l’ajuntament preveu poder gestionar ja a primers del 2023.

Tota la planificació preveu també trencar algunes de les barreres arquitectòniques actuals i s’obrirà un passeig d’ús públic transversal que connecti els barris del Poble-sec i la Font de la Guatlla, passant per l’actual Pavelló de la Metal·lúrgia i la plaça de l’Univers. També es reservaran 23.000 metres quadrats per a zones verdes i de passeig.

remodelació fira montjuïc habitatges
Primer esbós de la remodelació que l’Ajuntament de Barcelona vol efectuar en l’actual recinte firal.

El projecte es concretarà ara en un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Fira de Barcelona i servirà de base per a una Modificació de Pla General Metropolità que el govern municipal preveu tenir aprovada abans de la finalització d’aquest any.

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, defensa la proposta perquè presenta “un equilibri que permet combinar en aquest espai, tan emblemàtic per la ciutat i rellevant per la institució, l’activitat firal amb habitatge, equipaments i altres usos ciutadans, tot renovant i modernitzant les nostres instal·lacions per convertir-les en un espai singular pel segle XXI i aportant alhora nous valors als veïns i a tota la ciutat”.

Des de Fira de Barcelona es considera que la activitat que es mantingui a Montjuïc quedarà ben complementada pel recinte firal de Gran Via, en l’ampliació del qual ja s’està treballant, i que està destinat a grans esdeveniments nacionals i internacionals. També valoren que la rehabilitació i adequació dels espais permetrà transformar-los en espais intel·ligents i sota paràmetres de sostenibilitat i digitalització amb una optimització de l’operativa logística.

Fira de Barcelona
El recinte urbà de Fira de Barcelona a Montjuïc.