TheNBP Factory

Perros
Cada cop més els animals de companyia tenen més importància al si de les famílies. ©Unsplash

Afrontar amb certeses el final de la vida dels animals de companyia

Cal planificar les darreres gestions i dotar-se d’una assegurança àmplia en cobertures

El final de la vida d’un animal de companyia és sempre un moment difícil. Aquest trànsit vital sumeix les famílies en situacions sobrevingudes que poques s’han plantejat prèviament i, encara menys, han planificat com gestionar. Aquest buit en el final de la vida de les mascotes és el que ha portat a l’Ajuntament de Barcelona a anunciar recentment la creació d’un servei de cremació i inhumació de cendres per a aquests animals, que alhora posa en relleu la importància de planificar anticipadament aquest moment i deixar-ho tot preparat.

Aquest anunci és també fruit de la importància creixent que tenen els animals de companyia al si de les famílies, així com de la relació afectiva que els tenidors estableixen amb els seus animals. Malgrat aquest creixent rol que han adoptat en la nostra societat els gats i gossos, el final de la seva vida sol ser un moment dolorós que actualment no té una resposta acollidora per a aquells propietaris que passen per aquesta situació.

Aquest buit en el final de la vida de les mascotes és el que ha portat a l’Ajuntament de Barcelona a anunciar recentment la creació d’un servei de cremació i inhumació de cendres per a aquests animals

De fet, no és nova en la història de la humanitat la necessitat de retre homenatge als animals com a part important de la vida de les persones i com a éssers sensibles dotats d’intel·ligència i emocions. La proposta de Barcelona és, en aquest sentit, una continuació lògica de la consideració real que la societat té pels seus animals.

Per demostrar la necessitat d’aquest servei, Cementiris de Barcelona ha realitzat un estudi de viabilitat que ha posat de manifest l’existència d’una demanda no satisfeta a la ciutat atenent al gran nombre d’animals de companyia, principalment gossos, gats i fures. Aquest estudi ha constatat un buit en la gestió d’aquesta part de la vida de les mascotes, el qual cal abordar.

Acompanyament a les famílies

En el cas concret de la ciutat de Barcelona, la nova oferta municipal permetrà acompanyar la ciutadania en tot el procés, amb un servei respectuós amb la dignitat de l’animal i amb el dol dels seus tenidors i família.

Amb aquesta decisió, que serà una realitat a finals del 2024 gràcies a una inversió de més d’un milió d’euros, Barcelona esdevindrà la primera ciutat d’Espanya en impulsar un servei públic per a animals de companyia en aquest àmbit, amb una previsió de poder realitzar uns 7.000 serveis de cremació de gats i gossos anuals.

La importància d’assegurar aquest trànsit

El servei pioner de Barcelona no fa més que posar de manifest la importància de planificar el final de la vida. Una solució per tal d’evitar sorpreses i disgustos és també disposar d’assegurances de decessos, on estiguin incloses les mascotes. L’empresa FIATC, per exemple, respon a aquesta situació amb una garantia especial per a mascotes en els seus serveis, en els quals es poden incloure els animals com a assegurats, de manera que aquests poden ser incinerats o, si és possible, enterrats, amb totes les garanties i serveis de l’assegurança.

L’empresa FIATC respon a aquesta situació amb una garantia especial per a mascotes en les seves assegurances de decessos, en els quals es poden incloure els animals com a assegurats

En aquest cas, per exemple, la garantia cobreix despeses i gestió de retirada, incineració i sepeli, així com assistència i assessorament telefònic per als propietaris. Més enllà d’aquesta gestió, aquesta assegurança té l’avantatge que cobreix altres serveis per a l’animal de companyia en vida, com cuidadors, clubs de mascotes, adopcions, centres d’acollida, perruqueries, bressols, hotels, criadors i ensinistradors, alhora que també proporciona assessorament jurídic i burocràtic, orientació veterinària telefònica i coordinació dels serveis mèdics, entre altres.

Gato
A Barcelona, els principals animals de companyia són gossos, gats i fures. ©Unsplash

Un moment envoltat de desconeixement

Segons la veterinària integrativa Raquel Pavo, amb milers de seguidors a les xarxes i experta en l’elaboració de dietes naturals per a patologies animals, enterrar o incinerar les mascotes és important perquè constitueix “un acte d’acomiadament”, tot i que per a cada persona pot tenir un significat diferent.

Ara mateix, segons relata, el més habitual és que les persones incinerin els seus gats i gossos, ja que està prohibit enterrar-los en qualsevol lloc. “Segons la llei de Sanitat Animal només es poden enterrar o incinerar els animals en crematoris i cementiris autoritzats”, explica, de manera que si s’enterra un animal en un lloc sense permís i aquest està identificat amb microxip “pot ser motiu d’una sanció”.

Enterrar o incinerar les mascotes és important perquè constitueix “un acte d’acomiadament”

Ara bé, tota aquesta normativa sol ser aliena al coneixement de les famílies. Per la seva experiència, Pavo assegura que no solen saber “què s’ha de fer”, però els veterinaris resulten clau en aquests moments i guien les persones en les passes a seguir com, per exemple, els tràmits que cal fer des de la mateixa clínica. “A més a més són els responsables de donar de baixa el microxip un cop mor l’animal”, afegeix.

A aquest efecte, Pavo assenyala que, efectivament, avui en dia hi ha moltes assegurances i considera que “tenir una assegurança per a l’animal de companyia pot ser molt útil, ja que cobreixen la majoria de les despeses, sovint inesperades”.

Un procés no lineal

Segons la directora de la Fundació Affinity, Isabel Buil, el dol és un procés pel qual tothom passa quan perd un ésser estimat amb el qual s’ha creat un vincle molt fort. Sobre com es pot ajudar una persona propera que ha perdut el seu gat o el seu gos, Buil considera que hi té un paper molt important l’escolta activa, “sense jutjar ni minimitzar la seva pèrdua en cap moment”.

El dol és un procés pel qual tothom passa quan perd un ésser estimat amb el qual s’ha creat un vincle molt fort

Segons destaca, la superació del dol és espontània i natural, fins que “s’incorpora a l’interior l’experiència positiva i s’aprèn a viure amb això”. “Això no vol dir que oblidem el nostre gat o gos”, afegeix. De fet, moltes persones tendeixen a adoptar un altre gat o gos en ple procés de dol agut amb la intenció d’alleugerir aquest dolor, però, segons el director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Jaume Fatjó, “no és bona idea”. “El més recomanable seria esperar fins a superar aquest procés”. “En qualsevol cas, és crucial que la família en conjunt prengui la decisió, puix que no tots els seus membres poden trobar-se en un mateix moment”, agrega.

Per ajudar a gestionar de manera adequada aquest procés s’ha creat el projecte Vetbonds que vol oferir consells i recursos informatius a les famílies. És un programa de l’Associació de Veterinaris Espanyols Especialistes en Petits Animals (AVEPA) i de la UAB, amb el suport de Vets & Clinics i Elanco.